Serveis

INFORME PARS

Estudi d'hàbits, usos i actituds per conèixer i comprendre com és i com es desenvolupa la societat andorrana.

INFORME TEMÀTIC

Estudis d'àmbits diversos com la salut pública, el consum cultural i els mitjans de comunicació, el sector bancari i financer, l'assegurador, l'immobiliari, el turístic, el sector del retail, supermercats i alimentació, economia i empresa, serveis públics, orientació electoral o valoració de la gestió pública, entre altres.

INFORME ÒMNIBUS ADHOC I A LA CARTA

​​​​​​​Estudi de diferents àmbits o sectors, a demanda d'empreses, institucions, associacions, col·lectius o particulars. El client pot incloure les preguntes que consideri oportunes per a la recerca que precisi.