Termes i condicions per l’adhesió al PANEL ANDORRÀ PER A LA RECERCA SOCIOLÒGICA (PARS) en qualitat de PANELISTA

Fonamentalment, l’objectiu d’aquests termes i condicions és regular els nostres respectius drets i obligacions en tot el relatiu a la seva condició de panelista en el Panel Andorrà per a la Recerca Sociològica (d’ara endavant, el PARS).

Ser panelista és gratuït i molt resumidament li dona dret a que el/la convidem a participar en enquestes i altres estudis de mercat, a canvi de punts que podrà bescanviar per incentius com són, per exemple, estades en hotels, tiquets regal, o entrades per espectacles (a la seva elecció).

La seva participació en les enquestes a les quals l’invitem és totalment voluntària i les dades recollides en aquestes seran avaluades de manera anònima (substituint totes les dades que puguin identificar-lo/la pel seu identificador únic, un pseudònim, abans de procedir a l’avaluació de les respostes donades a l’enquesta pel dit pseudònim i qualsevol altra dada associada al mateix). En qualsevol cas, li confirmem que el Pars no farà cap enquesta d’intenció de vot utilitzant canals online.

Aquests termes i condicions estan estructurats en seccions que pot consultar separadament, encara que li recomanem seguir l’ordre preestablert:

 1. Qui som?
 2. Qui pot ser panelista?
 3. Com em puc registrar?
 4. A què em comprometo en registrar-me?
 5. Com em compensen la participació?
 6. Codi de conducta del panelista
 7. Què pot causar la rescissió del contracte, i quines conseqüències té?
 8. Política de privadesa del PARS
 9. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquesta web, i enllaços
 10. Exempció de responsabilitat
 11. Legislació aplicable i jurisdicció
 12. Modificacions d’aquests termes i condicions

1. Qui som?

Som l’Agència de Notícies i Informació S.A. (en endavant, l’ANISA, o nosaltres), amb número de registre de societats 12719, amb número de registre de comerç 921001Y, i amb número de registre tributari A-707871-V.

El domini d’Internet pars.ad que permet accedir a aquesta web, està registrat per l’ANISA.

Pot contactar amb nosaltres trucant-nos al telèfon (+376) 821 600, enviant-nos un correu electrònic a info@ana.ad, o dirigint-nos un correu postal a l’adreça Av. Príncep Benlloch, 43, -1, 1, Andorra la Vella AD500, Principat d’Andorra.

2. Qui pot ser panelista?

Pot ser panelista qualsevol persona física (no és per a empreses o altres entitats) que tingui almenys setze anys (16). En ser invitat a determinats panells (enquestes) pot tenir més restriccions en funció de l’objectiu del panell i la informació que tinguem (o no tinguem) sobre vostè (per exemple, un panell relatiu a productes d’higiene femenina pot estar restringit a les dones, o un de plans de jubilació estar restringit als majors de 30 anys).

En crear un compte del PARS, vostè manifesta el seu acord i accepta estar subjecte a aquests termes condicionis, i o bé declara que ha assolit la "majoria d'edat" o la "capacitat legal" d'acord amb les corresponents definicions vigent al Principat d'Andorra, o bé que el seus pares o tutors o representants legals accepten aquests Termes i Condicions en el seu nom. Si no sap si ha assolit la majoria d'edat o la "capacitat legal" al Principat d'Andorra, o no comprèn aquesta secció, demani ajuda als seus pares o tutors o representants legals. Si vostè és el pare o tutor o representant legal d'un menor, vostè i el menor accepten i acorden estar subjectes a aquests Termes i Condicions, i són responsables de tot l'ús del compte. Sempre que tingui un tutor legal, encara que sigui major d’edat, els premis que guanyi bescanviant els punts del PARS es lliuraran al dit tutor legal. Si aquest és el seu cas, ha de consultar amb el seu tutor legal abans de registrar-se com a panelista del PARS, a l’efecte de confirmar si es tracta d’una actuació que pot dur a terme.

3. Com em puc registrar?

Per a poder tenir un compte al seu nom i perquè qualsevol punt obtingut en contestar les nostres enquestes s'afegeixi correctament al seu compte, ha de completar el formulari de registre online.

Per procedir al seu registre haurà d’estar en condicions de poder rebre un SMS de confirmació al seu telèfon mòbil. Només està permès tenir un compte, raó per la qual el PARS es reserva el dret de no permetre-li continuar amb el registre online si hi ha, o hi ha hagut, altre Panelista amb el mateix número de telèfon en tant no es clarifiqui a qui pertany el dit telèfon.

Les dades que ens proporcioni a través d'aquest formulari han de ser vàlides (precises, actuals, i completes), per la qual cosa si té qualsevol dubte l’aconsellem que es posi en contacte amb nosaltres abans de seguir. Igualment, una vegada tingui el compte es compromet a mantenir-lo actualitzat perquè la informació allà recollida continuï sent vàlida.

El seu compte ha de tenir una contrasenya forta i segura (composta d'almenys 8 caràcters que incloguin majúscules, minúscules i almenys un dígit). Si en qualsevol moment descobreix que el seu correu electrònic o la seva contrasenya poden haver quedat compromesos, ha de canviar la seva contrasenya per una altra completament nova.

Tant si sospita que la seva contrasenya pot estar compromesa, com si l’ha oblidat, des de la pàgina d’accés al PARS pot sol·licitar-nos que li enviem un e-mail per a restablir la seva contrasenya. El correu electrònic que ens sol·liciti per a restaurar la seva contrasenya s'enviarà a l'adreça de correu electrònic associada al seu compte.

Nota important: l'ANISA mai li preguntarà per la seva contrasenya (ni per correu electrònic, ni per telèfon o qualsevol altre mitja de comunicació), mai li n’enviarà una, i mai li enviarà per compte propi (és a dir, sense que vostè ens ho sol·liciti) un correu electrònic amb un link per a restaurar la seva contrasenya, per la qual cosa ha de desconfiar si rep una invitació a donar el seu usuari i/o contrasenya o qualsevol altra cosa que no hagi sol·licitat vostè mateix prèviament. En cas de dubte, si us plau, contacti amb nosaltres.

L’ANISA pot donar per finalitzat o suspendre temporalment el seu compte, i amb això els seus drets, els seus punts i la seva condició de panelista, si descobreix que no ha proporcionat o no manté la seva informació personal de manera precisa, actualitzada i completa, o si descobreix qualsevol altra violació o negligència en relació a la utilització del seu compte.

Està terminantment prohibit utilitzar la contrasenya del compte d'un altre panelista, o permetre a ningú que utilitzi la seva contrasenya en cap concepte. Vostè és l'únic responsable de la seguretat del seu nom d'usuari, de la seva contrasenya i de qualsevol activitat que es produeixi en el seu compte de panelista, ja sigui amb o sense la seva autorització. L’ANISA no es pot fer responsable de les pèrdues o el mal ús que pugui produir-se si un tercer accedeix al seu compte fent ús de la seva contrasenya, excepte en el cas que l'ús no autoritzat sigui atribuïble directament a una negligència o frau per part nostra. En cas que detecti un ús no autoritzat o qualsevol risc per a la integritat del seu compte, està obligat a posar-se en contacte amb nosaltres immediatament a l'efecte d'intentar donar-li una solució i evitar que l'incident pugui afectar altres panelistes o a les enquestes.

En registrar-se com a panelista en el PARS, accepta rebre invitacions per a participar en les nostres enquestes quan el seu perfil s'ajusti al del públic objectiu que volem que participi en aquestes. No podem garantir-li un determinat nombre d'invitacions en ésser aquest totalment dependent tant del seu perfil com del perfil objectiu de les enquestes que en cada moment necessitem fer. Recíprocament, vostè no està obligat a participar en les enquestes a les quals el/la convidem, ni en cas de participar, està obligat/da a revelar dades que no vulgui revelar. La seva participació, i la contestació o no a determinades preguntes, és totalment voluntària, i l'única conseqüència que pot tenir per a vostè no contestar una pregunta o una enquesta serà el deixar de guanyar els punts associats a la mateixa.

4. A què em comprometo en registrar-me?​​​​​​​

4.1. Acord de confidencialitat

Les nostres enquestes poden incloure o possibilitar la inferència d'informació comercialment sensible (nous productes, nous serveis, noves idees o conceptes, estratègies publicitàries o de qualsevol altre tipus, avanços de pel·lícules o un altre contingut, imatges, sons, etc.). En registrar-se com a panelista està signant un acord de confidencialitat sobre tota la informació o materials que li subministrem. Vostè es compromet a no revelar a tercers res del que li comuniquem o lliurem, i a conservar-ho adequadament per a assegurar que es manté la seva confidencialitat. Es compromet igualment a no fotografiar ni registrar o utilitzar de cap altra forma res del que li comuniquem o lliurem, i a no compartir-ho ni dedicar-ho a fins diferents dels que nosaltres mateixos li hàgim indicat. Tret que li indiquem explícitament alguna altra cosa en lliurar-li un qüestionari o un material, la fi de la informació i els materials que li comuniquem o lliurem és exclusivament que vostè empleni l'enquesta, cas que finalment desitgi participar en la mateixa. Si incompleix aquesta obligació, a més de perdre els seus punts i perdre el seu compte, vostè pot ser responsable dels danys i perjudicis econòmics que el seu incompliment pugui ocasionar-nos a nosaltres i/o als nostres clients.

​​​​​​​4.2. Mitjans necessaris per emplenar l’enquesta

En general, quan el/la convidem a participar en una enquesta ho farem enviant-li un correu electrònic a l'adreça que ens hagi indicat en el seu perfil de panelista. Aquest correu contindrà un link que el/la portarà a la pàgina web que conté el qüestionari. Aquest link només el pot utilitzar vostè, i només el pot utilitzar una vegada. Quan hagi completat el qüestionari, el link quedarà inutilitzat (en tornar a prémer-lo no el/la tornarà a portar al qüestionari). Vostè es compromet a posar els mitjans necessaris per a rebre el correu electrònic d'invitació a participar en l'enquesta i els mitjans necessaris per a accedir per Internet a la pàgina web que conté el qüestionari que hàgim preparat per a vostè.

​​​​​​​4.3. Abast de la nostra relació

Aquest termes i condicions, juntament amb la política de privadesa del PARS, constitueixen un contracte entre vostè i l’ANISA. L’objectiu d’aquest contracte és regular la nostra relació per tal que nosaltres puguem recollir la seva opinió en temes del nostre interès o de l’interès dels nostres clients, i vostè, en completar les enquestes a les quals l’invitem per tenir un perfil que encaixa amb el perfil objectiu d’una enquesta, i per a que pugui obtenir beneficis directes o punts bescanviables pels incentius que en cada moment estiguin a la seva disposició.

Aquest contracte li dóna dret a participar en el PARS en qualitat de panelista.

Aquesta no és una relació laboral o professional de cap tipus, i qualsevol de les dues parts (vostè o nosaltres) pot rescindir el contracte en qualsevol moment, sense previ avís (vegi la secció de rescissió del contracte per conèixer en quines condicions rescindirem nosaltres aquest contracte, i que implica la dita rescissió si es produeix).

5. Com em compensen la participació?

Des de la seva àrea privada, vostè pot veure els incentius (entrades de cinema o bàsquet, forfets d'esquí, vals de descompte, etc.) que té a la seva disposició i els punts que valen cadascun d'ells. Al mateix temps, pot veure els punts que té acumulats després de contestar cada enquesta i, a més, pot saber quants punts valen totes les enquestes que se li proposin per contestar. D'aquesta manera, pot fer una gestió pròpia dels punts que aconsegueix, que acumula i que gasta, segons la seva voluntat. Al mateix temps, des de l'àrea pública de la nostra web també es poden veure els incentius, de manera que abans de registrar-se com a panelista pugui saber què podrà guanyar.

El bescanvi d'incentius es farà a l'estil botiga en línia. Vostè podrà anar afegint incentius en una cistella, sense sobrepassar els punts disponibles. Si els sobrepassa l'informarem amb un missatge. Podrà eliminar productes de la cistella si ho vol per afegir-ne d'altres. Quan ho decideixi podrà visualitzar el que té a la cistella i fer el 'checkout', la confirmació que vol concloure el bescanvi de tots els productes de la cistella. El seu 'checkout' farà que el personal del PARS comenci la tramitació 'offline' dels bescanvis. Vostè veurà en la seva àrea privada l'historial de bescanvis diferenciant els que ja han estat consumits i els que estan en procés de preparació. Un cop els bescanvis hagin estat preparats, el/la contactarem mitjançant correu electrònic, i els incentius passaran de l'estat 'standby' a l’estat 'consumits'.

Els punts no caduquen, però expiraran de manera immediata i perdrà el dret a ells en cas que vostè o nosaltres cancel·lem el seu compte.

Els punts no tenen valor en metàl·lic, i no es poden cedir, transferir ni comprometre a cap tercera part llevat que l’ANISA així ho autoritzi extraordinàriament, per exemple, per que vostè pugui fer un donatiu a una ONG. Vostè no té cap dret de propietat ni cap altre tipus d'interès legal en relació amb els punts del PARS.

Els incentius oferts i els punts exigits per a bescanviar-ne estan subjectes a canvi sense previ avís.

Tots els incentius són tal com els ofereix el seu proveïdor i estan subjectes a disponibilitat. Durant la recollida dels incentius l’ANISA li demanarà un document d’identitat que acrediti la seva condició de Panelista, i cas que sigui menor d’edat, li demanarem el consentiment dels seus pares o tutors o representants legals per ser membre del PARS i autoritzar-nos, si així ho decideix, a tractar dades sensibles. Si ets menor d’edat i no comptes amb el consentiment dels teus pares o tutors per contestar preguntes sobre dades sensibles, no podràs participar en les enquestes en les quals se't demani l'esmentat consentiment i hauràs de deixar sense marcar la casella de consentiment que trobaràs al començament d’aquestes enquestes. Clicant aquest link podrà descarregar-se el dit consentiment.

​​​​​​​5.1. Què faig si trobo un error amb els meus punts o em hackegen el meu compte?

Si sospita que poden haver-li usurpat el seu compte, contacti’ns immediatament per tal que puguem minimitzar el dany. Li donarem un nou compte, li transferirem els seus punts, i investigarem el que hagi pogut succeir.

Si creu que les quantitats afegides com a incentiu al seu compte són incorrectes, ha de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic o la pàgina de contacte de la web del PARS dins dels seixanta (60) dies següents a haver-se comès el suposat error per part nostra i explicar amb detall els motius de la controvèrsia, adjuntant qualsevol informació que pugui resultar rellevant i que mostri evidències de la discrepància.

En rebre el seu correu electrònic o missatge de contacte, li confirmaren la seva recepció, i començarem a investigar el més aviat possible les possibles causes de la discrepància. Li hauríem de poder comunicar el resultat d’aquesta investigació (regularitzant, si escau, els seus punts disponibles) en el termini de trenta dies (30) des de la nostra confirmació de la seva reclamació. En el cas que per alguna raó necessitem més temps per a decidir, li ho comunicarem.

La nostra decisió serà definitiva, llevat que pugui aportar més proves.

6. A que es compromet el Responsable del PARS?

L'ANISA es compromet a recollir les seves Dades Personals amb l'única finalitat de processar-les en el context de les recerques de mercat a les que es dedica el PARS, i a no tractar-les ulteriorment de manera incompatible amb aquest fi. Mai les usarem ni permetrem que ningú (incloent-hi els nostres clients) les usen per a activitats comercials, promocionals, o informatives dirigides individualment als panelistes o a grups de panelistes. El tractament ulterior de les dades personals amb finalitats de recerca científica i històrica o fins estadístics no es considerarà incompatible amb els fins inicials.

L’ANISA es compromet igualment a filtrar les enquestes per tal d’assegurar-se que no inclouen informació esbiaixada de cap tipus, i que la seva veritable finalitat és recavar la seva opinió sense influir-la.

En compliment del principi “d’exactitud”, l’ANISA es compromet a mantenir convenientment actualitzades les Dades Personals del Panelista per tal que les possibles inexactituds o carències (dades incomplertes) no siguin motiu de que el Panelista deixi de rebre enquestes en les quals podria haver participat si les dites dades estiguessin actualitzades.

Pel que respecta el tractament de les dades sensibles (relatives a opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic de les persones), l’ANISA es compromet a no tractar-les de cap manera (incloent-hi la seva recollida i el seu emmagatzematge) quan el Panelista no l’hagi autoritzat expressament en la casella que figura a tal efecte en cada enquesta En el cas que vostè no ens doni el seu consentiment, al ser aquest una condició necessària per poder processar les seves respostes a aquesta enquesta, el PARS bloquejarà automàticament la seva recollida i procedirà com si no l‘hagués contestat.

7. Codi de conducta del panelista

En algunes enquestes li demanarem i li permetrem escriure comentaris per reflectir millor la seva opinió. És probable que nosaltres enviem directament els seus comentaris al nostre client (a qui està interessat en la seva opinió), pel que necessitem que els seus comentaris siguin anònims i tinguin efecte (siguin ben rebuts pel nostre client, encara que pugui tractar-se de critiques).

Quan ens faci comentaris li demanem que compleixi les següents regles:

 • Sigui educat, respecti les opinions dels altres i es comporti de manera que els seus comentaris suposin critiques constructives o consells, ja que d'una altra forma és difícil que qui els llegeixi els tingui en consideració.
 • No inclogui en els seus comentaris:
  • Informació personal que pugui identificar-lo/la (incloent noms o cognoms, telèfons, correus electrònics, adreces postals, números d'identificació de qualsevol tipus, fotografies en les quals es reconegui a persones o se les pugui situar, signatures, noms d'usuari, adreça IP del seu dispositiu, etc.).
  • Suport explícit o implícit a activitats il·legals.
  • Atacs personals o qualsevol altra cosa que pugui resultar ofensiva, obscena, vulgar, il·legal, nociva, insultant, amenaçadora, abusiva, atiadora, difamatòria, calumniosa, incerta, que pugui induir a error o que pugui envair a privacitat d'una altra persona o de qui llegeixi el seu comentari, incloses les "bromes" que puguin ser mal interpretades.
  • Publicitat i/o oferiment de serveis propis o de tercers. No utilitzi cap àrea de contingut de l'ANISA per a comprar ni sol·licitar béns, serveis o diners, ni per a promocionar o vendre productes o serveis a altres persones. Per exemple, no publiqui referències, materials promocionals, propaganda, "spam", o qualsevol altra forma d'oferiment o publicitat.
  • Qualsevol contingut que violi qualsevol patent, dret d'autor, marca comercial, secret professional o un altre dret relatiu a la propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre tipus.
  • Qualsevol declaració que expressi o impliqui que qualsevol acció que realitzi compta amb l'aprovació de l'ANISA o dels nostres clients.
 • Completi els qüestionaris de bona fe. No pot proporcionar respostes falses, contestades a la lleugera, contradictòries, o responent sempre el mateix o a l'atzar.
 • No accedeixi ni utilitzi cap secció de la web de l'ANISA, excepte el propi formulari de contacte de la web del PARS, per a comentar-nos coses relatives al PARS o a les enquestes (tant a les quals se'l/se la convida, com a les que no), o per a fins diferents dels originalment fixats per a aquesta secció concreta.
 • No accedeixi ni utilitzi cap secció de la web del PARS de manera que pugui violar qualsevol legislació, regulació o exigències estatals, governamentals, comunals, o internacionals o de qualsevol altre tipus.
 • No revengui, permuti, comerciï ni realitzi qualsevol altre intent d'obtenir beneficis econòmics donant accés als seus punts del PARS a altres persones.
 • No suplanti a cap persona o entitat, incloent a un altre panelista.
 • No copiï, llegeixi en veu alta amb intenció que uns altres s'assabentin, comenti amb ningú o reprodueixi per qualsevol mitjà part o la totalitat d'enquestes. No capturi parts o la totalitat de la web del PARS (incloent les pàgines d'enquestes).
 • No faci creure que guarda relació amb nosaltres o que li hem autoritzat a fer res, amb qualsevol fi, que no sigui contestar les enquestes a les quals el/la convidem i gestionar el seu compte de panelista (inclòs el bescanvi de punts pels incentius disponibles per a vostè en cada moment).
 • No intenti burlar el sistema de punts del PARS, incloent el sol·licitar classificacions d'altres panelistes, publicant la seva classificació o els punts obtinguts en contestar una enquesta, o publicant contingut que pugui portar a inferir els punts que té o els que ha aconseguit en contestar una enquesta.
 • No publiqui o faci referència en cap mitjà a cap qüestionari (ni tan sols al seu títol, el tipus de preguntes, o qualsevol altra cosa) o contingut de la web del PARS (incloent els qüestionaris) sense el nostre previ consentiment exprés i per escrit.
 • No recopili o emmagatzemi cap informació personal sobre altres panelistes, o sobre la mena d'enquestes a les quals el/la convidem a participar.
 • No intenti accedir a cap servei o àrea del PARS a la qual no estigui autoritzat a accedir.
 • No utilitzi cap bot, web crawler, scraper ni qualsevol altre tipus de mitjà automatitzat o interfície no proporcionat per nosaltres per a accedir al PARS o per a obtenir dades.
 • No enviï malware ni perjudiqui de qualsevol altra manera al PARS (ni a res o ningú relacionat de qualsevol manera amb el PARS). No ens enviï ni enviï al PARS "programes espies" ("spyware"), "programes publicitaris" ("adware") o qualsevol altre codi que pugui afectar de manera negativa al PARS, a nosaltres o a persones relacionades de qualsevol manera amb el PARS o amb nosaltres o, que pugui realitzar alguna acció, com a atacs de denegació de servei o qualsevol altra cosa que pugui causar un problema greu a la infraestructura del PARS o de l'ANISA o que degradi o interfereixi en l'operativa ordinària d'aquesta, la seva disponibilitat, o la seva administració.
 • No torni a publicar en el lloc cap comunicat rebut del departament tècnic de l'ANISA o del personal del PARS.
 • No es posi en contacte amb el departament tècnic de l'ANISA o amb el personal del PARS de formes que puguin resultar obscenes, vulgars, nocives, insultants, amenaçadores, abusives, atiadores, difamatòries, calumnioses, incertes o que puguin induir a error.
 • No participi en cap altra activitat que l'ANISA pugui estimar de manera raonable que és impròpia o abusiva.

8. Què pot causar la rescissió del contracte, i quines conseqüències té?

L'incompliment del Codi de Conducta del Panelista o la sospita que pugui estar involucrat en alguna activitat fraudulenta, podrà comportar la rescissió d’aquest contracte amb efecte immediat, la finalització del seu compte al PARS i la pèrdua de qualsevol punt que pugui tenir i de qualsevol benefici que este pendent de rebre.

En cas que sospitem de qualsevol mena d'activitat fraudulenta, subjecta a alguna normativa nacional o internacional aplicable al PARS, o de qualsevol altre tipus d’activitat delictiva, l'ANISA es reserva el dret de prendre les accions legals necessàries contra vostè, incloent-hi, si així ho considerem oportú, reclamar-li el cost del plet i els danys i perjudicis que ens hagi pogut ocasionar.

Així mateix, l’ANISA es reserva el dret de rescindir el contracte i tancar el seu compte en el cas d’inactivitat durant un any sencer, després d’haver-li enviat tres recordatoris a la adreça de correu que manté en el seu compte de panelista.

L'ANISA es reserva el dret de monitorar el seu comportament al PARS i el seu compliment del Codi de Conducta del Panelista, i a rescindir aquest contracte i retirar-li els punts i beneficis obtinguts si entén que el seu comportament no és lleial, o si sospita, des d'un punt de vista raonable, que les respostes del seu qüestionari són falses o no han estat ben ponderades.

Així mateix, l'ANISA es reserva el dret de modificar aquestes regles de rescissió del contracte i pèrdua de drets a la seva total discreció, informant-lo/la prèviament.

Cap panelista que tingui un contracte rescindit per part nostra podrà tornar a participar en el PARS en el futur.

9. Política de privadesa del PARS

L’ANISA és l’única responsable del tractament de les seves dades personals, i ho fa en base a aquest contracte, amb la finalitat de decidir si el seu perfil és l’adequat per participar en una determinada enquesta, i cas que ho sigui i que vostè voluntàriament decideixi participar, processar les seves respostes per tal de donar conclusions agregades (es a dir, no de vostè sinó juntament de tots els participants en aquesta enquesta) al client que ens hagi encarregat la realització de l’estudi pel que vam preparar aquesta enquesta. No venem ni comprem dades personals, i les que recollim no les compartim amb ningú (llevat els nostres proveïdors de serveis, amb els que tenim signats els corresponents contractes d’encarregats de tractament).

Abans de processar les seves dades personals, incloent-hi les seves respostes a enquestes prèvies, les pseudonimitzem. Això vol dir que qui determina si vostè és o no és idoni per participar en una determinada enquesta, i processa les seves respostes, no sap qui les ha contestat, i només pot relacionar-les amb un nom/número o altra combinació alfanumèrica (el seu pseudònim).

Conservem totes les seves dades personals en tant aquest contracte estigui en vigor, i a la seva finalització les anonimitzem eliminant totes les dades que l’identifiquen. D’aquesta forma, ningú (ni tant sols nosaltres) podrà tornar a associar les dades i respostes que ens hagi proporcionat amb vostè o qualsevol altra persona.

En qualsevol cas, vostè té sempre el dret a saber si tenim dades personals seves, a accedir a aquestes, a modificar-les si han deixat de ser correctes o completes, a demanar-nos que les esborrem (una o totes), i a exercir altres drets que li expliquem amb més detall a la política de privadesa del PARS.

​​​​​​​9.1. Ús de metodologies especials en la recollida de dades

En alguna de les activitats de recerca de mercat, o amb la finalitat d’identificar possibles fraus, podem considerar convenient aplicar alguna de les metodologies que aprofiten els avanços tecnològics que la societat de la informació permet a cada moment. Algunes d'aquestes metodologies són:

L'informarem en cada moment de les tecnologies que vulguem emprar, i li sol·licitarem el seu consentiment exprés abans d’utilitzar-les. Quan sigui un requisit per contestar una determinada enquesta, sense la seva autorització prèvia i empresa no ens serà possible convidar-lo/la a participar.

10. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquesta web, i enllaços

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquesta web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació d’aquesta web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts d’aquesta web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat d’ANISA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquesta web li atorga a vostè cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que l’ANISA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què els ho autoritzin bé indicant-ho en aquesta web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, l’ANISA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, l’ANISA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquesta web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que vostè consideri que algun dels continguts d’aquesta web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a l’ANISA mitjançant l’adreça de correu electrònic a dalt indicada, per tal que l’ANISA  pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Enllaços:

Qualsevol enllaç de tercers a aquesta web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquesta web per part de tercers no autoritzats per escrit per l’ANISA.

Així mateix, l’ANISA prohibeix la creació d’enllaços a aquesta web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

11. Exempció de responsabilitat

L'Agència ANISA no serà responsable de cap manera per la pèrdua, demora, correus electrònics no lliurats o lliurats en una safata de spam, o errors comesos en enviar les invitacions per a participar en enquestes. Igualment, l'Agència ANISA no serà responsable de cap mal, pèrdua o lesions produïdes a conseqüència d'errors tècnics relacionats amb els equips que utilitzi per a accedir al PARS, les línies telefòniques o la xarxa.

Els impostos i despeses d'enviament addicionals, costos per la gestió i lliurament dels incentius, en cas d'haver-n’hi, són responsabilitat exclusiva del panelista. Acceptant l'incentiu, el panelista renuncia al dret de reclamar el cost d'obtenir aquest incentiu, qualsevol cost relacionat amb el bescanvi o el viatge per a gaudir aquest incentiu, i accepta qualsevol responsabilitat que pugui sorgir del bescanvi o gaudi de l'incentiu.

El panelista accepta igualment assumir tota la responsabilitat per qualsevol mena de cost relacionat amb l'acceptació de l'incentiu.

L'ANISA no es responsabilitza de les accions o dels béns o serveis de cap tercer, com ho són els emissors de qualsevol targeta regal, val o altres incentius canviables per punts. No ens responsabilitzem dels errors tipogràfics que puguin figurar en els títols o descripcions dels incentius, independentment del seu origen. Igualment, no podem assegurar-li ni garantir-li que la informació sobre els incentius que es trobi accessible des de la web del PARS (i que ens proporcionen els seus proveïdors) sigui precisa, completa o actual. Per la mateixa raó, l'ANISA no es farà responsable de la qualitat, garantia, condicions i obligacions (implícites, expresses o legals), exactitud, completitud, idoneïtat i/o rendiment dels incentius, ni de qualsevol altra característica dels incentius o expectativa que vostè pugui tenir sobre els mateixos.

Per la present vostè es compromet a alliberar a l' ANISA de qualsevol responsabilitat sobre els incentius des del moment posterior al seu lliurament, i vostè es reserva el dret a poder presentar una reclamació enfront del proveïdor final, ja sigui fent-la-hi arribar directament o a través d'alguna organització de protecció dels drets del ciutadà o del consumidor.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

En cas de controvèrsia, s’aplicarà la legislació andorrana vigent en cada moment, i la resolució de qualsevol qüestió relativa a aquest contracte serà sotmesa a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, pogués correspondre.

13. Modificacions d’aquests termes i condicions

Aquests termes i condicions poden modificar sense previ avis en funció de les condicions del mercat, les circumstàncies socials i/o econòmiques per les que passi el país, o qualsevol altra raó que així ho justifiqui.

En cas de modificació, l’ANISA es compromet a enviar-li un correu electrònic a l’adreça que tingui al seu perfil indicant-li els principals canvis i donant-li l’oportunitat de rescindir aquest contracte si així ho considera oportú, sense que sigui possible per la seva part emprendre qualsevol altra acció com a conseqüència de les modificacions.